logo
Zibo Yudou Trading Co., Ltd.
บริษัทจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หลัก:อุปกรณ์ทำความเย็นอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ตู้แช่แข็งลึกอุณหภูมิต่ำพิเศษอุปกรณ์ทำความเย็นพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์ทำความร้อนในครัว